Oferta bioenergoterapii

i kursów samoleczenia

 

Schowaj | Rozwiń

Bioenergoterapia

Bio- oznacza życie, Energia- jest siłą, którą dysponuje każdy człowiek dzięki której funkcjonuje.

 

Terapią nazywamy zespół zabiegów, które wykonuje się mentalnie lub przy pomocy dłoni, dzięki którym przywracamy odpowiedni przepływ energii.

 

Ma na celu:

- eliminację stanu chorobowego

- oczyszczanie organizmu z zanieczyszczeń

- oczyszczenie organizmu z negatywnych energii

 

Przywraca sprawność poszczególnych narządów i wyrównuje energetykę człowieka.

 

Zabiegi Bioenergoterapii wykonywane są przez dyplomowaną Bioenergoterapeutkę Annę. Omawiana kategoria zabiegów może być wykonywana w ramach "Wizyt Domowych" oraz wchodzić w zakres pakietów oferowanych pod postacią "Bonów Upominkowych"

Kursy samoleczenia REIKI

 

Szczegółowe informacje o terminarzu kursów Usui Reiki

 

Od Bioenergoterapii należy odróżnić bioterapię w formie propagowanej przez ideologię Reiki. Reiki, określane niekiedy samoleczeniem, opiera się na czerpaniu i przekazywaniu życiodajnej i uzdrawiającej energii z uniwersum (od Boga, natury, wszechświata). Różnica między wspomnianymi dyscyplinami polega m.in. na tym, że wykonujący zbieg nie oddaje własnej energii a jedynie stanowi swoisty jej przekaźnik.

 

Słowo "Reiki" składa sie z dwu sylab : "rei" i "ki", z których każda odzwierciedla pewne konkretne pojęcie. Sylabie "rei" przypisuje sie takie znaczenia jak: dusza, duch. "Ki" natomiast oznacza sumę własności jakiejś istoty, a więc w zasadzie to, co my nazywamy osobowością, "ki" jest także żywą siłą. Z sumy obu tych pojęć wynika wyraźnie że Reiki to "uzdrawiający duch (Duch Święty), który obdarza istotę mocą promieniowania". System Reiki ma swoje źródła w mistycznych objawieniach egzystencji, działania i praktycznego zastosowania uniwersalnej energii życiowej, objawień, których w XIX wieku doświadczył Japończyk Mikao Usui. Zarówno on, jak i jego następcy, a później również współpracownicy i uczniowie tych ostatnich, przez długie lata stale i systematycznie rozwijali swe doświadczenia z energią życiową i wykorzystywali je w praktyce uzdrowicielskiej. Reiki pozwala człowiekowi otworzyć się na to, co jest jego najgłębszą istotą, ponieważ ułatwia mu rozpoznanie jego boskiego pochodzenia, ponieważ otwiera mu oczy na rzeczywisty cel jego egzystencji. W takim stanie może się zdarzyć, że symptomy chorób oraz ból i cierpienie znikną, a schorzenie po prostu ustąpi. Decydującym momentem terapii jest usunięcie rzeczywistych przyczyn choroby. O "szybkim" uleczeniu możemy więc mówić tylko wtedy, gdy chory sam sobie uprzytomni, dlaczego zapadł na zdrowiu, i gdy z tą świadomością wkroczy na nową drogę. Uniwersalna energia, zwana także Mocą Reiki ma całkiem szczególne właściwości. Charakteryzują ją "cechy rozpoznawcze", dzięki którym bez trudu możemy sprawdzić, czy w tym, co propagują różne szkoły i kierunki, rzeczywiście chodzi o Reiki.

 

1. Reiki zawsze służy dobru osoby, która poddaje się jej oddziaływaniu. Reiki nigdy nie działa negatywnie

2. Reiki nie poddaje się "nadużyciom"

3. Reiki działa zawsze w ten sposób , że dociera do przyczyn dolegliwości.

4. Reiki oddziaływa na wszystkie płaszczyzny naszej egzystencji

5. Reiki można stosować bez żadnych ograniczeń

6. Przekazywanie uniwersalnej energii nigdy nie męczy jej dawcy

7. Odbiorca wcale nie musi "wierzyć' w Reiki Znaki w Reiki to optyczne sygnały.

 

Symbolami nazywamy asocjacyjne obrazy, których umowne znaczenie wykracza poza ramy jakiegoś określenia kultury. W Reiki stosujemy symbole, poczynając od drugiego stopnia. Pomagają nam one pojąć i uprzytomnić sobie to, co się dzieje w naszej nieświadomości, podświadomości i nadświadomości. Stosując symbole, aktywizujemy ich dynamiczne energie, wskutek czego przepływają one poza czasem i poza przestrzenią. Symbole funkcjonują jako wielowymiarowe formy energii. Swym wpływem ogarniają rozmaite sfery naszej egzystencji, także te które tkwią jeszcze w nieświadomości.

 

Symbole Reiki to:

1. Symbol spotęgowania mocy

2. Symbol ochrony - symbol straży lub symbol harmonii

3. Symbol oddziaływania metody Reiki na odległość - Symbol przezwyciężenia czasu i przestrzeni zwany też symbolem kontaktu

4. Symbol mistrzostwa

 

Wyróżniamy następujące stopnie Reiki:

1. I stopień (nauka medytacji, inicjacje, podstawy leczenia energią Reiki, trwa 2 dni)

2. II stopień (4 medytacje, inicjacja, pierwsze znaki, nauka ich stosowania, trwa 1 dzień)

3. II stopień specjalistyczny (4 medytacje, inicjacja, kolejne znaki wraz z nauką stosowania, trwa 1 dzień)

4. Mistrz Praktyk (medytacje, inicjacja, kolejne znaki i nauka ich stosowania, nabywa się uprawnienia do prowadzenia własnego gabinetu energoterapii, trwa 1 dzień)

5. Mistrz Nauczyciel (medytacje, inicjacja, znaki inicjacyjne, nabywa się uprawnienia do prowadzenia kursów Reiki wraz z inicjacją, trwa 1 dzień)

 

Jakie możliwości daje nam każdy ze stopni Reiki?

Inicjacja I stopnia :

- otwarcie naszego ciała fizycznego

- uzyskanie ogólnego odprężenia i wyciszenia

- oczyszczenie organizmu

- podwyższenie częstotliwości wibracji energetycznej

Inicjacja II stopnia :

- większe podwyższenie częstotliwości wibracji energetycznej

- możliwość przekazywania energii na odległość za pomocą 3 znaków i ich mantr

- usuwanie blokad energetycznych w ciele

- energetyzowanie potraw i płynów

Inicjacja II stopnia specjalistycznego :

- otwieranie i dostrajanie dalszych centrów energetycznych

- otrzymanie dalszych 10 znaków i ich mantr

- olbrzymie możliwości w prowadzeniu terapii

Inicjacja Stopnia Mistrza Praktyka :

- otrzymanie dalszych 7 znaków (znaki Mistrzowskie)

- rozszerzenie naszych możliwości terapii

- prowadzenie kursów wraz z Mistrzem Nauczycielem

 

Ukończenie kursu każdego z wyżej wymienionych stopni zakończone jest otrzymaniem dyplomu zaświadczającego nabyte umiejętności i uprawnienia (Mistrz Praktyk i Mistrz Nauczyciel). Dyplom jest pisany w języku angielskim i jest respektowany w państwach Europy zachodniej jak i w USA.

 

 

Dokładne informacje na temat zabiegów bioenergoterapeutycznych oraz kursów Reiki (samoleczenia) udzielamy telefonicznie w godzinach pracy gabinetu lub pod adresem: www.kursy-reiki.com

 

Zabiegi Bioenergoterapeutyczne prezentowane w niniejszym dziale  wykonywane są przez Annę w postaci "Wizyt Domowych", szczegóły informacyjne dotyczące prezentowanej formy usługi dostępne są w jej dziale tematycznym.

 

Oferta zabiegów bioenergoterapeutycznych dostępna jest również w formie "Bonów Upominkowych" Gabinetu Masażu i Urody.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych numerów telefonicznych zamieszczonych w dziale KONTAKT 

 

 
 
statystyka